Zarządzanie magazynem

Magazyn stanowi istotne ogniwo łańcucha logistycznego. Zatem jego prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne do sprawnego przepływu materiałów i towarów, a tym samym – produktywności całego przedsiębiorstwa. Aby osiągnąć taki efekt, SKK zapewnia autorskie oprogramowanie.

Więcej informacji

Magazyn stanowi istotne ogniwo łańcucha logistycznego. Zatem jego prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne do sprawnego przepływu materiałów i towarów, a tym samym – produktywności całego przedsiębiorstwa. Aby osiągnąć taki efekt, SKK zapewnia autorskie oprogramowanie.

SKK Magazyn jest rozwiązaniem klasy WMS, wspierającym operacje magazynowe, związane ze składowaniem i obrotem towarów. Wysoce usprawnia i automatyzuje zarządzanie magazynem.

Za pomocą przenośnych terminali, wyposażonych w czytnik kodów kreskowych, system rejestruje operacje w miejscu ich fizycznego wykonania. SKK Magazyn pozwala na pracę zarówno w trybie on-line, jak i off-line.  Może funkcjonować w połączeniu z systemem głównym przedsiębiorstwa (ERP) lub jako system w pełni autonomiczny. Cechuje go bardzo czytelny interfejs i szybka konfiguracja, a co za tym idzie łatwe i efektywne użytkowanie.

 

Wśród najważniejszych funkcjonalności SKK Magazyn możemy wymienić:

 • Dostarczanie bieżącej informacji o dostępności i lokalizacji towarów
 • Identyfikacja towarów z dokładnością do ich partii, unikalnych numerów, rodzaju materiału
 • Zarządzanie przestrzenią magazynową z podziałem na strefy i obszary
 • Realizacja wszystkich typów operacji (dokumentów) magazynowych
 • Przydzielanie i rozliczanie zadań pracownikom magazynu
 • Śledzenie pochodzenia produktu - od początków jego powstawania po wysyłkę do klienta (traceability)
 • Inwentaryzacja – całego lub części magazynu; możliwość prowadzenia kilku spisów jednocześnie i/lub przez kilka komisji spisowych
 • Realizacja wymaganej strategii wydań lub jej modyfikacja (FIFO, FEFO)
 • Zgodność ze standardem GS1, obsługa kodów 1D i 2D, technologii RFID, kompletacji głosowej
 • Generowanie zestawień, raportów, historii operacji

 

Zarządzanie magazynem za pomocą naszego systemu przynosi następujące korzyści:

 • Przyśpieszenie realizacji zadań magazynowych
 • Optymalizacja rozmieszczenia materiałów, wyrobów
 • Stały wgląd i nadzór nad stanami magazynowymi
 • Większa kontrola nad obrotem zasobami, towarami
 • Sprawniejszy i krótszy proces inwentaryzacji
 • Minimalizacja błędów
 • Wzrost wydajności pracy

Patrząc z perspektywy kilku lat współpracy cieszę się, że postawiliśmy na partnera o wysokich kompetencjach dziedzinowych i doświadczeniu wdrożeniowym.

Paweł Knap, Kierownik Magazynów, Ceramika Color